Bakgrunn
• adjunkt med tilleggs-fordypning i fortellerkunst
• lang erfaring som forteller, kursholder, musikalsk gudstjenesteleder, komponist og tekstforfatter
• integrativ terapeut
 
Oppdragsgivere
• Den kulturelle skolesekken
• Tromsø Internasjonale Kirkefestival
• Litteraturfestivalen på Lillehammer
• Kulturfestivalen i Jølster
• Gyldendal Forlag
• Luther Forlag
• Agenda 3:16
• Oslo Røde Kors
• Bydeler i Oslo
• Det Norske Bibelselskap
• Frelsesarmeen
• Det Norske Baptistsamfunn
• bispedømmer og menigheter i Den norske kirke
• KNIF
• Søndagsskolen Norge
• Normisjon
• Frikirken
• Indremisjonsforbundet
• Norsk Kristelig Studieråd
• Kateketforeningen
• Korsveifestivalen
• KABB
 
mobil • 470 22 434                e-post • post@kreativformidling.no                org.nr. • 883 766 822
 
 
Forteller
Forfatter
Skribent
Kurs-og foredragsholder
Komponist
Sanger
Pianist
 
 
- et fortellerkurs for barnehageansatte?
- et tekstleserkurs i menigheten?
- en fortellerstund?
- en minikonsert?
- eller kanskje en hel forestilling?
 
Se hva jeg kan tilby, og kontakt meg gjerne for nærmere informasjon.
 
mobil:     470 22 434
 
org.nr.:   883 766 822
 
 
 
 
“Birgitte Elin Bjørnstad ... er inspirerende og levende i sin form og har en stor faglig dyktighet.”
Dag K. Smemo, Det Norske Bibelselskap